X
تبلیغات
رایتل

یک نویس

نقشه زیبای آب و هوای جهان


با استفاده از نقشه ای که در این سایت میبینید، می توانید  وضعیت آب و هوا، دما، سرعت و جهش وزش بادها در هر منطقه را به صورت زیبایی مشاهده کنید. فقط کافیست روی نقطه مورد نظر کلیک کنید.